Share

بیش از ۱۰۰ فعال مدنی کارگر و معلم در بیانیه‌ای صدور حکم شلاق برای شاپور احسانی‌راد و تحمیل اعتصاب غذا به رضا شهابی را محکوم کردند.

عکس از آرشیو

این کارگران و معلمان در بیانیه‌ خود ضمن اعتراض به صدور حکم شلاق برای شاپور احسانی راد و تمامی کارگران و مزدبگیران، قاطعانه خواستار لغو مجازات شلاق در پرونده‌های فعالان صنفی و کارگری شدند.

آنها همچنین از قوه قضاییه خواسته‌اند با توجه به شرایط جسمانی رضا شهابی او را آزاد کنند.

در این بیانیه آمده است با وجود اعتراضات گسترده در سال‌های گذشته در مقابل حکم شلاق و اجرای آن علیه کارگران، قوه قضاییه بار دیگر «حکم شنیع شلاق» را علیه شاپور احسانی راد، عضو هیت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران صادر کرده است: «صدور این دسته از احکام علیه کارگران و زحمتکشان که به استیفای حقوق از دست رفته خویش معترض هستند، به هیچ وجه عادلانه نیست.»

بر اساس این بیانیه، قوه قضاییه برای «ایجاد وحشت» و «علیه منافع و مطالبات نیروی کارمزدی»، اقدام به صدور احکامی چون زندان، تبعید، شلاق می‌کند و کارگران به اخراج از کار تهدید می‌شوند.

معلمان و کارگران امضا کننده این بیانیه تاکید کرده‌اند فشارهای وارده از طرف قوه قضاییه بر وثیقه گذاران فعالان صنفی و کارگری و بازگرداندن رضا شهابی، عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بعد از اتمام محکومیت به زندان، ناشی از «هراس و خصومت علیه تلاش کارگران برای تغییر وضعیت موجودشان» و «در دفاع از منافع مالکان و مدافعان سرمایه» است.

این بیانیه تحمیل اعتصاب غذا به رضا شهابی در زندان را با وجود بیماری، «مهر تاییدی از ظلم و ستم دستگاه قضایی علیه کارگران» خوانده است که قصدش «سنگ اندازی و مخالفت با حق خواهی کارگران» در ایران است.


  • در همین زمینه

اعتصاب غذای رضا شهابی-کنفدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل خواستار آزادی فوری او

Share