Share

رودخانه «لنگرود» از مرکز شهری به همین نام عبور می‌کند. این رودخانه از آبراه‌های سفیدرود سرچشمه می‌گیرد و دو منطقه این شهر به نام‌های «فشکالی محله» و «راه پشته» را به یکدیگر متصل می‌کند. رودخانه لنگرود در نهایت به دریای خزر می‌ریزد. وارد شدن آب‌های فاضلاب شهری و کارخانه‌ها و رها کردن زباله‌ها موجب شده که این رودخانه به لحاظ آلودگی زیست محیطی در شرایط بسیار بدی قرار گیرد.

بیشتر ببینید:

دستفروش مریوانی آتش به مالش زد

Share