Share

مأموران شهرداری مریوان یک دستفروش را کتک زدند. او از خشم و به اعتراض هر آنچه را که داشت آتش زد.

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی سد معبر با دستفروشی و هر اقدام دیگری جرم تلقی می‌شود و از یک ماه تا یک سال حبس دارد.

دستفروشی جزو بیکاری پنهان به شمار می‌آید: مشاغل موقت، بی‌هیچ چشم‌اندازی در آینده برای گذران زندگی دست به دهان.

پیش‌بیمی شده که نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۶ افزایش یابد.

بیشتر ببینید:

سگ‌های آبی‌رنگ در هند

Share