Share

پیش از آغاز بازی ترکیه- اوکراین یکی از اعضای «فمن‌ها» با بالا تنه برهنه وارد زمین شد. بر روی سینه او نوشته شده بود: «اردوغان قاتل».

جنبش «فمن» در اوکراین بنیان گذاشته شد و مرکز آن در حال حاضر پاریس است.

اعضای این جنبش در سال‌های اخیر اعتراضات بسیاری را با بدن‌های برهنه در کشورهای مختلف جهان برگزار کرده‌اند که هدف از آن‌ها به‌ویژه اعتراض به تبعیض‌ جنسیتی و تبعیض علیه زنان بوده است.

Share