Share

معاون سازمان محیط زیست می‌گوید فارس با ۵۴ سانتی متر فرونشست زمین در سال رتبه اول جهان را دارد.

فرونشست زمین در روستای دیندارلوی فارس

محمد درویش، مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی محیط زیست ایران با اشاره به شدت فرونشست زمین در استان فارس نسبت به تخریب تخت جمشید هشدار داد.

درویش که در همایش «مدارس طبیعت، نیاز امروز، سعادت فردای ایران» سخن می‌گفت برداشت‌ بی‌رویه آب در استان فارس را علت این فرونشست‌ها خواند.

بیلان منفی‌‌ آب‌های زیرزمینی و مدیریت غلط منابع آبی و حفر چاه‌های مجاز و غیرمجاز در ایران دلیل اصلی پدیده‌ فرونشست زمین (land subsidence) عنوان می‌شود.

بیش از یک میلیون هکتار از عرصه‌ها و اراضی طبیعی ایران به‌ دلیل برداشت بی‌رویه آب از سفره‌های زیرزمینی و خالی شدن آبخوان‌ها دچار فرونشست شده است. این در حالی است که میزان فرسایش خاک نیز به عنوان تهدیدی جدی برای آینده محیط زیست و منابع طبیعی کشور درآمده است.

به باور متخصصان پدیده‌ فرونشست دشت‌ها به معنا ورود به یک وضعیت بازگشت‌ناپذیر در طبیعت است.

پیش از این از تهران به عنوان رکورددار فرونشست زمین در دنیا نام برده می‌شد. مقامات سازمان محیط زیست ایران می‌گویند زمین در تهران سالانه ۳۶ سانتی متر نشست می‌کند.

ایران با کسری منفی پنج میلیارد مترمکعبی مخازن آب‌های زیرزمینی مواجه است. به همین خاطر اکنون از ۶۰۹ دشت موجود در ایران، منابع آبی حدود ۳۰۷ دشت ممنوعه یا بحرانی اعلام شده است.


در همین زمینه

«فرونشستن یک میلیون هکتار زمین در ایران»

Share