Share

در یکی از بناهای دوران قاجار  واقع در اصفهان، چند مقبره وجود دارد که گفته می‌شود یکی از آنها متعلق به دختر «امیر کبیر» است. این بنا که یکی از استراحت‌گاه‌های «ناصرالدین شاه» بوده است، اکنون به عنوان اما‌م‌زاده شناخته می‌شود. هنوز مشخص نیست چه زمان و چرا یک عمارت سلطنتی به امام‌زاده تبدیل شده است.

احتمال داده می‌شود دختر کوچکتر امیر کبیر به نام «همدم الملوک» در این مکان دفن باشد، چرا که خواهر بزرگتر به نام «ام‌خاقان» هنگام سفر به عراق برای زیارت عتبات در «قصر شیرین» از دنیا رفت و در همان شهر به خاک سپرده شد.

Share