Share

خشکسالی در قم در حال پیشروی است و باعث شده تا نیمی از روستاهای این استان از سکنه خالی شوند. پنج تالاب این استان در حال خشک‌شدن است.

دو دریاچه نمک و تالاب غدیر نیز اکنون پس از خشک‌شدن به منشاء ریزگردها بدل شده‌اند و استان‌های همسایه قم را تحت تأثیر قرار داده‌اند. کمبود آب باعث شده تا آبرسانی به بسیاری از روستاهای قم با تانکر انجام شود.

Share