Share

تالاب بهشت معصومه، تنها تالاب دائمی قم نیز در آستانه خشکی قرار گرفته است.

تالاب بهشت معصومه قم پیش از این در تمام فصول آب داشت. این تالاب مجموعه چشمه‌های کویری است که از پیوند آب آنها آبگیرهای دائمی تشکیل می‌شود.

اکنون این تالاب در کنار چهار تالاب دیگر یعنی حوض سلطان، مره، غدیر و دریاچه نمک در خطر نابودی قرار گرفته است.

خشکسالی و گرمای هوا عوامل طبیعی نابودی این تالاب‌ها عنوان می‌شوند. علاوه بر این، ساخت سدهای مختلف در بالادست رودها و الگوهای غلط کشاورزی تأمین حق‌آبه‌های زیست محیطی تالاب‌ها را با مشکل مواجه ساخته.

این تالاب در شمال شهر قم و در سه کیلومتری حاشیه شرقی اتوبان تهران قم قرار گرفته. وسعت این تالاب حدود پنج هکتار است.

خشکسالی در قم در حال پیشروی است و باعث شده تا نیمی از روستاهای این استان از سکنه خالی شوند. پنج تالاب این استان در حال خشک‌شدن است.

دو دریاچه نمک و تالاب غدیر نیز اکنون پس از خشک‌شدن به منشاء ریزگردها بدل شده‌اند و استان‌های همسایه قم را تحت تأثیر قرار داده‌اند. کمبود آب باعث شده تا آبرسانی به بسیاری از روستاهای قم با تانکر انجام شود.

Share