Share

جعفر پناهی، کارگردان نام‌آشنای ایران گزارشی ویدیویی از بنای تاریخی «شتر گلو» در ماهان کرمان تهیه کرده است.

جعفر پناهی درباره این عمارت نیمه‌ویران می‌نویسد:

«بناى تاریخى و با ارزش شترگلو در ماهان کرمان رو به ویرانى است. این بنا در مجاورت آستانه شاه نعمت‌الله ولى قرار دارد و گفته مى شود به دلیل مخالفت حاکمیت با عقاید قطب دراویش نعمت‌اللهی، عمداً رها شده و هیچ تلاشى برای مرمت آن صورت نمی‌گیرد . حتى اجازه ثبت جهانى کل مجموعه شاه نعمت الله ولى نیز داده نمى‌شود.»

بیشتر ببینید:

از «کدام یک زن است؟» تا اعتراض به رفتار سفارتخانه‌های اروپایی در ایران

Share