Share

نماینده مردم ارومیه خواستار کمک همه مردم ایران به حل مشکل خشک شدن دریاچه ارومیه شد. او معتقد است مخالفان انتقال آب به این دریاچه، آراء آینده مجلس را از دست می‌دهند.

نادر قاضی پور به خبرگزاری کار ایران، ایلنا گفته است که این دریاچه متعلق به همه مردم ایران است و همه باید در برای نجات این میراث طبیعی کمک کنند.
وی انتقال آب از ارس و پیرانشهر به ارومیه را تنها راه نجات دریاچه ارومیه عنوان کرد و گفت : « بررسی این طرح در وزارت خانه ها مرتبط و کمیسیون کشاورزی درحال بررسی است و درصورتی که این آب برای دریاچه تامین شود دیگر نیازی به تخصیص آب از سدهای دیگر نیست.»

 نماینده ارومیه: مخالفان این طرح با این کار در واقع خودکشی سیاسی کرده‌اند و این موجب می‌شود که در انتخابات آینده رنگ مجلس را نخواهند دید

قاضی پور همچنین موافقت یا مخالفت با انتقال آب به دریاچه ارومیه را یک مساله سیاسی و موثر بر نتیجه انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی قلمداد کرده و گفته است : « مخالفان این طرح با این کار در واقع خودکشی سیاسی کرده‌اند و این موجب می‌شود که در انتخابات آینده رنگ مجلس را نخواهد دید.»

اما یکی از مخالفان انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه نویسنده سرمقاله روزنامه اقتصاد پویا در تهران است. او دراین باره انگشت اتهام را به سمت نمایندگان مجلس و مردمی می‌گیرد که پیش از این خواستار انتقال آبهای منتهی به دریاچه ارومیه به مناطق کشاورزی و مسکونی آذربایجان شده بودند.

در این سرمقاله آمده است : « مگر همین مردم منطقه نبودند که مرتبا به دولت ها فشار می‌آوردند که مسیر میانگذر دریاچه ارومیه را هرچه زودتر بسازد تا آن ها اندکی زودتر فاصله ارومیه و تبریز را طی کنند؟ مگر همین نمایندگان نبودند که مرتبا از دولت می‌خواستند که فکری به حال کم آبی و سوختن باغات مراغه و سایر شهرهای استان بکند؟ مگر همه مردم شهرهای حاشیه دریاچه ارومیه نبودند که پیشنهاد می‌کردند از هرجا که شد آب به خانه هایشان رسانده شود؟ پس چرا وقتی مشکل جنبی این خواست های منطقی ظاهر می‌شود هم پا می‌کشند و هر کس از گوشه ای فرا می‌رود و موافقان دیروز هم به جمع مخالفان امروز می‌پیوندند؟»

نظر سرمقاله نویس اقتصاد پویا: آب دریاچه ارومیه دارد می‌خشکد. مصیبتی بزرگ است که باید جدی اش بگیریم. اما راهش این نیست که ارس را بخشکانیم و مناطق حاصلخیز دیگری را از انتفاع ساقط کنیم

وی در ادامه این مقاله، چاره را در تررویج فرهنگ مصرف آب کمتر می‌داند و می نویسد: « آب دریاچه ارومیه دارد می‌خشکد. مصیبتی بزرگ است که باید جدی اش بگیریم. اما راهش این نیست که ارس را بخشکانیم و مناطق حاصلخیز دیگری را از انتفاع ساقط کنیم. راهش این است که در مصرف آب امساک کنیم و به وزارت نیرو امکان بدهیم که حقابه درنظر گرفته شده برای دریاچه را به موقع از پشت سدها رها کند. »

 

Share