Share

در یکی از دبستان‌های دخترانه قزوین اولین روز مدرسه با قربانی‌کردن یک گوسفند آغاز شد.

Share