Share

کشاورزان روستاهای «جوزان» و «مانیزان» ملایر با برداشت انگور و تولید کشمش و سرکه شیره به استقبال پاییز رفته‌اند ملایر به عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز کشت انگور و تولید کشمش در ایران شناخته می‌شود. میزان تولید انگور ملایر دویست و پنجاه هزار تن و میزان تولید کشمش حدود چهل هزار تن است.

Share