Share

مظفر صالح‌نیا، عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران روز سه‌شنبه چهارم مهر ماه در محل کار خود دستگیر شد. ماموران وزارت اطلاعات او را بازداشت کردهاند و اداره اطلاعات سنندج هم از همسر او خواسته است تا پنج روز آینده برای پیگیری وضعیت همسرش به این اداره مراجعه نکند.

مظفر صالح نیا

اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای به تاریخ چهارم مهر ماه درباره بازداشت این عضو هیات مدیره خود نوشته است ماموران لباس شخصی به هنگام دستگیری مظفر صالح‌نیا در پاسخ به فرزند او درباره دلایل بازداشت پدرش گفته‌اند برای اطلاع از وضعیت پرونده‌ او به دفتر ستاد خبری اطلاعات سنندج مراجعه کنند.

همسر صالح‌نیا اما در مراجعه به اداره اطلاعات سنندج با این اخطار مواجه شده که تا پنج روز از پیگیری وضعیت همسرش خودداری کند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران بازداشت مظفر صالح‌نیا را محکوم کرده و خواستار آزادی بدون قید و شرط این فعال کارگری شده است.

Share