Share

پلیس ازبکستان صبح چهارشنبه ۲۷ سپتامبر نورالله محمد رئوف‌خان، نویسنده سرشناس ازبکستانی و از مخالفان حکومت ازبکستان را در فرودگاه تاشکند بازداشت کرد.

محمد رئوف خان سال گذشته به دلیل انتشار رمانی در انتقاد از حکومت اسلام کریموف، رئیس جمهور فقید ازبکستان، به ترکیه تبعید شده بود و حالا قصد داشت به تاشکند برگردد که در فرودگاه بازداشت شد.

بعد از درگذشت اسلام کریموف، جانشین او شوکت میرضیایف ۱۶ هزار نفر از مخالفان تبعیدی حکومت ازبکستان، از جمله محمد رئوف خان را از فهرست سیاه خارج کرده بود.

بیشتر بخوانید:

ازبکستان و وعده های تازه میرضیایف؛ از دولت مداری به شهروندمداری؟

Share