Share

صبح امروز  جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی و فعالین سیاسی-مدنی در نزدیکی مجلس تجمع کردند.
این تجمع به درخواست مادر سهیل عربی، زندانی سیاسی که در اعتصاب غذا به سر می‌برد برگزار شد. مامورین اجازه تجمع به مردم را نداده و آنها را متفرق کردند.

Share