برگرفته از تریبون زمانه *  
Share

انجمن آزادی اندیشه شنبه ۲۳ سپتامبر، به مناسبت پانصدمین سالگرد خیزش اعتراضی مارتین لوتر، جلسه‌ای با عنوان «دین‌پیرایی در جهان مسیحی و تأثیر آن بر ما» در شهر کلن آلمان برگزار کرد.

این جلسه با توضیح مختصری در مورد تاریخ جنبش اعتراضی لوتر و همراهان و سرانجام و تأثیر رفورماسیون آغاز شد.

پس از آن محمدرضا نیکفر، کاظم کردوانی و حسن یوسفی اشکوری دیدگاه‌هایشان را در مورد دین‌پیرایی از زاویه‌ای تطبیقی مطرح کردند. آیدا قجر گرداننده این جلسه بود.

ویدئوهای سخنرانی‌ها

لینک مطلب در تریبون زمانه

لینک مطلب در منبع اصلی: انجمن آزادی اندیشه

Share