Share

روز سه‌شنبه ۳ اکتبر / ۱۱ مهر مردم در دفاع از «حقوق» خود و محکومیت خشونت‌های پلیس در جریان همه‌پرسی استقلال کاتالونیا دست به اعتصاب عمومی زدند.
این اعتصاب عمومی که با تظاهرات همراه بود دو روز پس از همه‌پرسی استقلال کاتالونیا صورت گرفته است. دولت مرکزی اسپانیا بر اساس قانون اساسی کشور این همه‌پرسی را غیرقانونی می‌داند و به‌ رسمیت نمی‌شناسد.

Share