Share

زمانه پورشیرازی، نقاش، به خاطر عقایدش ناچار شد ایران را ترک کند و اکنون ساکن هلند است.  تم کارهای او آزادی، حقوق بشر و پناهندگان است. زمانه پورشیرازی تاکنون دوبار در هلند با عنوان “آزادی زنان” نمایشگاه برگزار کرده‌ است.

زمانه پورشیرازی

زمانه پورشیرازی، نقاش ۳۳ ساله درباره خود می‌گوید: «در خانواده ای معمولی به دنیا آمدم. پدرم کارمند شرکت برق خراسان بود و مادرم خانه‌دار. با سختی‌های زیادی درس خواندم و خوشحالم که اکنون احساس رضایت دارم.»

او نقاشی را از نوجوانی در هنرستانی در مشهد آغاز کرد. پس از اتمام دوره کاردانی در دانشگاه سوره مشهد در سال ۱۳۸۳ وارد آموزش پرورش مشهد شد. سپس در حین کار ادامه تحصیل داد و دوره کارشناسی را در مشهد گذراند.

زمانه پورشیرازی در ایران نمایشگاه‌های مختلفی برگزار کرد. او می‌گوید: «۷ سال پیش موضوعی در ارتباط با آزادی زنان در ایران داشتم که متاسفانه اجازه آن را به من ندادند. درنهایت، بعد از ۹ سال کار و تحصیل در ایران مجبور به مهاجرت شدم.»

چند روزنامه هلندی تاکنون با او مصاحبه داشته‌اند. زمانه پورشیرازی از این خوشحال است که درهلند می‌تواند آزادانه کاری را انجام دهد که آرزویش را داشته است. با وجود این، از این ناراحت است که چرا در کشور خودش اجازه این کار را به او ندادند.

زمانه پورشیرازی، در حال حاضر نمایشگاهی در «Blauwe Zaal» در شهر ساسِنهَیم برگزار کرده است. تصاویر زیر کارهای او در این نمایشگاه است.

Share