Share

حسن هاشمی، وزیر بهداشت ایران از عدم اعتبار دفترچه بیمه روستاییان در شهرها انتقاد کرد.

وزیر بهداشت در چهارمین همایش ملی روز روستا و عشایر گفت: «در حاشیه شهرها برای ۱۱ میلیون نفر توانستیم دفترچه بیمه صادر کنیم. البته متاسفانه اعتبار دفترچه‌های بیمه روستاییان تنها در مناطق روستایی است و در شهرها اعتباری ندارند؛ در حالیکه باید برعکس باشد».

حسن هاشمی از شورای عالی بیمه خواست تا در جهت یکسان‌سازی دفترچه‌های بیمه اقدام کند.

Share