Share

انگور از مهم‌ترین محصولات روستای «هزاوه» در استان اراک است. هر سال در فصل پاییز چیدن انگورها و تهیه فرآورده‌های آن از قبیل شیره و باسلوق آغاز می‌شود.

انگورها پس از جمع‌آوری در حوض بلند و عمیقی ریخته می‌شوند. در زیر این حوض مجرایی برای تخلیه آب انگور تعبیه شده است. برای ته نشین کردن املاح و بالا بردن کیفیت مزه و زلالی شیره، نوعی خاک محلی را که از کو‌ه‌های اطراف تهیه می‌شود، روی انگورها می‌ریزند و سپس آب انگور را در تشت و روی کوره می‌گذارند تا غلیظ شود.

Share