Share

یکی از مراجع تقلید دینی در ایران گفت نظارت بر احزاب سیاسی از وظایف حوزه علمیه است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، مرجع تقلید شیعه در ایران در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید حوزه علمیه تهران از گسترش این حوزه سخن گفت.

وی گفت: «در ایران، حوزه‌های علمیه حکومت را ایجاد کرده‌اند و مستقل از آن‌ها هستند و باید گفت که استقلال مالی و استقلال آن‌ها در دیگر موارد باعث نظارت آن‌ها بر حکومت می‌شود تا بدین وسیله اشتباهاتشان را بیان کنند و به انتقاد سازنده از آن‌ها بپردازند.»

این در حالی است که مخالفان حکومت ایران همواره از «دخالت حکومت در حوزه‌های علمیه» انتقاد کرده‌اند.

مکارم شیرازی موقعیت حوزه علمیه تهران را که به گفته وی در حال حاضر ۹ هزار طلبه مرد و زن دارد مهم خواند و این تعداد طلبه را متناسب با جایگاه آن در پایتخت ندانست.

در فصل دوم قانون احزاب ایران «کمیسیون احزاب» مسئول نظارت بر فعالیت گروه‌ها و احزاب است

این مرجع دینی گفت: «از وظایف حوزه تهران این است که با توجه به یک سلسله علوم انسانی که از غرب به شرق آمده باید در کنار دانشگاه‌ها این علوم را از فرهنگ مادی و برتری‌طلبی غرب تصفیه کند و به آن شکلی اسلامی بدهد؛ زیرا اگر در ادامه دانشگاه‌ها این علوم را همچنان از غرب گرفته و در سطح جامعه اشاعه دهند، ما در آینده با مشکلی عظیم روبه‌رو خواهیم بود.»

وی مبارزه حوزه‌های علمیه با «عرفان‌های کاذب و مکاتب انحرافی» را یکی دیگر از عرصه‌های فعالیت حوزه‌های علمیه در تهران خواند و افزود: «حوزه تهران در کنار حوزه‌ قم می‌تواند به پرورش تعداد قضات مورد نیاز دستگاه قضایی اقدام کند.»

آیت‌الله مکارم شیرازی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «نظارت بر احزاب سیاسی نیز از جمله دیگر وظایف حوزه تهران است زیرا برخی از این احزاب احتمال دارد که راه انحراف را بروند.»

وی افزود: «این مطلب به‌معنای این نیست که حوزه خود یک حزب باشد، بلکه باید دانست حوزه در عین حال که حقیقت سیاست را دنبال می‌کند باید بر احزاب سیاسی نیز نظارت داشته باشد.»

در فصل دوم قانون احزاب ایران که هم‌اکنون در حال بررسی و تغییر است؛ «کمیسیون احزاب» مسئول نظارت بر فعالیت گروه‌ها و احزاب است.

این کمیسیون متشکل از معاون سیاسی وزیر کشور؛ دو نفر از نمایندگان مجلس؛ نماینده رئیس قوه‌ قضائیه؛ نماینده دادستان کل کشور؛ نماینده شورای عالی مدیریت حوزه علمیه قم؛ و نماینده وزارت اطلاعات است.

حوزه‌های علمیه یا مراکز آموزش دینی شیعه در ایران، زیر نظر مرکز مدیریت حوزه علمیه قم اداره می‌شوند که این مرکز خود تحت نظر شورای عالی حوزه‌های علمیه است.

پیش از انقلاب ایران، حوزه‌های علمیه نظام آموزشی واحدی نداشتند اما پس از انقلاب مرکزیت یافته و ساختار جدیدی گرفتند.
 

Share