Share

___________________________________________________________________________

در همین زمینه:

حمایت روحانی از خاتمی

علی مطهری: محدودیت‌های تازه برای خاتمی یک «حصر دیگر» است

 

Share