Share

یک عضو شورای شهر تهران می‌گوید شهرداری تهران با «مشکل حاد انبوه نیروی انسانی» مواجه است.

به گفته مجید فراهانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران «شهرداری ۶۸ هزار نفر نیرو دارد، اما براساس آمار بیش از ۱۳۰ هزار نفر از شهرداری تهران حقوق می‌گیرند».

شهرداری تهران ماهانه نزدیک به ۵۵۰ میلیارد تومان حقوق پرداخت می‌کند.

مجید فراهانی گفته باید راهکارهایی یافت که بدون تعدیل نیرو از نیروهای مازاد کار کشید.

معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران در صدد است تا طرحی را برای ساماندهی نیروی انسانی این نهاد تهیه کند.


در همین زمینه

فساد مالی شهرداری تهران: قرارداد ۳۷ «ملک نجومی» فسخ شد

Share