Share

«کلبه هور» دماغه‌ای در غربی‌ترین نقطه جزیزه کیش است. بستر این دماغه صخره‌ای و زیست‌گاه آب‌زیانی چون لاک‌پشت‌ها و انواع مختلف ماهی‌ها است. این منطقه برای غواصان نیز جذابیت دارد. در ساحل جنوبی آن غاری کوچک به طول پنج متر وجود دارد . هنگام مَد کامل عبور از این غار بسیار لذت بخش خواهد بود. عمق محوطه غواصی «کلبه هور» از شمال به جنوب هشت متر است.

Share