Share

محمود خوشنام – در برنامه‌های پیشین «برجستگان سنتی» به هر مناسبت از «تار» به عنوان ساز مادر در موسیقی ملی ایران یاد کردیم و با تارنوازان برجسته‌ای که همگی به خاندان هنر تعلق دارند، آشنا شدیم. در برنامه امروز به تارنواز دیگری خواهیم پرداخت که او را می‌توانیم گل سرسبد موسیقی ملی ایران بنامیم: جلیل شهناز، تارنوازی که آنچه را که همه خوبان دارد، به تنهایی دارد.

نواخته‌های جلیل شهناز از کامل‌ترین آثار موسیقی ملی ایران در قلمرو تارنوازی به‌شمار می‌آید. شهناز که اکنون نودمین سال زندگانی خود را می‌گذراند، در اصفهان چشم به جهان گشوده. پدرش هم نوازنده و هم آموزگار تار بود. برادرش، حسین شهناز نیز دستی در تارنوازی داشت. بدیهی‌ست که زندگی در چنین خانواده موسیقیایی جلیل را از کودکی تحت تأثیر قرار دهد و او را به‌سوی تار و تارنوازی رهنمون کند.

 

جلیل شهناز که از ۱۲سالگی تارنوازی را نزد برادر آموخت، گفته است که تار او رنگ و بوی تار برادرش را دارد. او پس از آنکه در نواختن تار مهارت یافت، به تهران رفت و به استخدام سازمان رادیو ایران درآمد.
در دهمین برنامه از مجموعه برنامه‌های «برجستگان سنتی» به جلیل شهناز، گل سرسبد تارنوازان موسیقی ملی ایران می‌پردازیم و برخی از دستاوردهای او برای موسیقی ملی‌مان را آشکار می کنیم و همچنین به قطعاتی از نواخته‌های او گوش می‌دهیم. این برنامه را می‌توانید از طریق فایل صوتی بشنوید. (+)
 

در همین زمینه:

::مجموعه برنامه های برجستگان سنتی از محمود خوشنام در رادیو زمانه::

Share