Share

مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان می‌گوید پس از کمبود آب، فرونشست زمین دومین بحران محیط زیستی این استان است.

فرونشست زمین در جنوب سمنان

به‌گفته علینقی حیدریان، مدیرکل منابع طبیعی سمنان، جلوگیری از فرسایش باد و فرونشست زمین در گروی اجرای طرح‌های آبخوان‌داری است که به بیش از ۲۲۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

علینقی حیدریان می‌گوید: «۱۳ دشت از ۲۶ دشت موجود در این استان به دلیل کاهش محسوس پوشش گیاهی در شرایط فرابحرانی قرار دارد و افزایش جلوگیری از تخریب اراضی ملی و قاچاق تاغزارها از اقدامات موثر برای جلوگیری از فرونشست زمین در این دشت‌هاست».

فرونشست زمین در جنوب استان سمنان شدیدتر است و به مناطق مسکونی، زمین‌های کشاورزی، جاده و ریل راه آهن رسیده.

بیلان منفی‌‌ آب‌های زیرزمینی و مدیریت غلط منابع آبی و حفر چاه‌های مجاز و غیرمجاز در ایران دلیل اصلی پدیده‌ فرونشست زمین (land subsidence) عنوان می‌شود.

بیش از یک میلیون هکتار از عرصه‌ها و اراضی طبیعی ایران به‌ دلیل برداشت بی‌رویه آب از سفره‌های زیرزمینی و خالی شدن آبخوان‌ها دچار فرونشست شده است. این در حالی است که میزان فرسایش خاک نیز به عنوان تهدیدی جدی برای آینده محیط زیست و منابع طبیعی کشور درآمده است.

پدیده‌ فرونشست دشت‌ها به معنا ورود به یک وضعیت بازگشت‌ناپذیر در طبیعت است.

ایران با کسری منفی پنج میلیارد مترمکعبی مخازن آب‌های زیرزمینی مواجه است. به همین خاطر اکنون از ۶۰۹ دشت موجود در ایران، منابع آبی حدود ۳۰۷ دشت ممنوعه یا بحرانی اعلام شده است.

استان سمنان نیز دارای ۲۸ دشت دارد که از این تعداد ۱۵ دشت ممنوعه است و توان افزایش برداشت‌ها را ندارند.

شهریور ماه امسال محیط زیست استان فارس اعلام کرد این استان با ۵۴ سانتی متر فرونشست زمین در سال رتبه اول جهان را دارد. پیش از این از تهران با سالانه سالانه ۳۶ سانتی متر فرونشست به عنوان رکورددار فرونشست زمین در دنیا نام برده می‌شد.


در  همین زمینه

فارس رتبه یک فرونشست زمین در جهان: احتمال تخریب تخت جمشید

 

Share