Share

در همه‌پرسی‌های دو منطقه ثروتمند ونتو و لومباردی در شمال ایتالیا مدافعان خودمختاری بیشتر پیروز شدند.

به‌گزارش آسوشیتدپرس، همه‌پرسیِ خودمختاریِ بیشتر در این دو منطقه‌ی همسایه یکشنبه ۲۲ اکتبر / ۳۰ مهر برگزار شد که در منطقه لومباردی ۹۵ درصد و در منطقه ونتو ۹۸ درصد شرکت‌کنندگان به خودمختاریِ بیشتر رأی مثبت دادند.

در منطقه لومباردی بیش از ۴۰ درصد از ۸ میلیون نفر و در منطقه ونتو حدود ۶۰ درصد از چهار میلیون نفر واجد شرایط در همه‌پرسی شرکت کردند. این همه‌پرسی الزام‌آور نبود.

مرکز منطقه ونتو، ونیز و مرکز منطقه لومباردی، میلان است.

هدف از این همه‌پرسی‌ها به دست آوردن اختیارات بیشتر در زمینه‌های مهاجرت،  امنیت، آموزش و محیط زیست و درآمدهای مالیاتی بیشتر از دولت مرکزی رم است.

رهبران این دو منطقه ثروتمند از حزب ضد مهاجرت و دست راستی لیگ شمالی هستند می‌خواهند علاوه بر کسب درآمد مالیاتی بیشتر از دولت مرکزی خودمختاری به دست آورند.

همه‌پرسی این دو منطقه ایتالیا برخلاف همه‌پرسی استقلال کاتالونیا در اسپانیا نه استقلال که خودمختاری بیشتر و با تأیید دادگاه قانون اساسی ایتالیا بود.

۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایتالیا در دست دو منطقه ونتو و لومباردی است.

حزب دموکراتیک ایتالیا، حزب حاکم این کشور از این همه‌پرسی انتقاد کرده و گفته است که این آرای غیرالزام‌آور هیچ بار قانونی ندارد.

حزب فورزا ایتالیای سیلویو برلوسکنی نیز از این همه‌پرسی حمایت کرده بود.

Share