Share

جمعی از حامیان محیط زیست به پاک‌سازی «گردنه حیران» پرداختند. این گروه در دو روز متوالی اقدام به جمع‌آوری زباله و پسامندهای تر و خشک از این منطقه کوهستانی و سرسبز کردند. وزن زباله‌های جمع‌آوری شده پنج تُن گزارش شده است.

«گردنه حیران» واقع در استان گیلان از منطقه‌‌های نمونه گردشگری در ایران به شمار می‌رود.

Share