Share

می‌شد حدس زد مجله‌‌ای اینترنتی که با گرایشی نظری به سراغ مسائل حوزه فرهنگ و سیاست می‌رود و سردبیری آن را ناصر کرمی از نویسندگان شناخته شده حوزه محیط زیست در ایران بر عهده دارد، دیر یا زود بر ویژه‌نامه‌ای محیط زیستی دست بگذارد.

تازه‌ترین شماره مجله اینترنتی «قلمرو» با ارائه تصویری از بحران‌های زیست محیطی جهان، مباحثی متنوعی را در حوزه فلسفه سیاسی محیط زیست پیش کشیده است.

برای دریافت مجله اینجا را کلیک کنید

در این شماره مصطفی رضیئی، اعظم بهرامی، راحله احمدی، رامین جهانبگلو، مسعود بهنود، ناهید غنی، بابک اطمینانی و گیتی خزاعی پاسخ خواهند داد که آیا نظام سرمایه‌داری ضد محیط زیست است؟ آیا چپ‌ها و فعالان محیط زیست با یک دیگر اتحاد خواهند کرد؟

ناصر کرمی در مقاله‌ «محیط زیست، سیاست، اخلاق» که به نحوی معرف گرایش عمومی مجله است، بر واکاوی رابطه این سه حوزه تمرکز کرده است. او محیط زیست را مهمترین مسئله قرن اخیر می‌خواند. به نظر او اما در نهایت این مصرف است که سه حوزه بالا را به هم می‌آمیزد و نشان‌دهنده مدارای انسان با محیطِ اوست. او با اشاره به منکران تغییرات اقلیمی، لابی‌های نفتی و شکاکان محیط زیست از گفتارهای رایجی می‌گوید که یا تغییر اقلیم را نمی‌پذیرند یا عامل آن را انسانی نمی‌دانند. این اقلیم‌شناس ایرانی در نهایت از سناریوهای احتمالی گرمایش زمین می‌گوید.

یکی از نقاط قوت این پرونده، توجه به نظر منکران تغییرات اقلیمی و عامل انسانی آن است.

در این شماره با نویسنده کتاب «محیط زیست گرای شکاک» آشنا می‌شوید: بیورن لومبرگ. انتشار کتاب او در سال ۲۰۰۱ محبوبیت ضدجنبش تغییر اقلیم را افزایش داد. او در این کتاب ادعای تغییر اقلیم را مبالغه‌آمیز دانست.

در ادامه خلاصه‌ای از کتاب «کوچک احمقانه» ویلفرد بکرمان را نیز در پیش دارید. این کتاب نیز از منابع کلاسیک منکران تغییرات اقلیمی است.

در مطلبی دیگر، «قلمرو» با باربل هون، سیاستمدار زن حزب سبز و رئیس کمیته محیط زیست مجلس آلمان گفت‌وگویی اختصاصی انجام داده است. او در این مصاحبه از تاریخچه فعالیت‌های محیط زیستی‌ خود، خروج آمریکا از توافق اقلیمی پاریس و نسبت بحران‌های زیست محیطی و تنش در خاورمیانه می‌گوید.

نقد ادبی زیست‌بوم گرا، نسبت گفتارهای فمینیستی ایران با مسائل محیط زیستی و رابطه بشر با طبیعت مطالب دیگر این مجموعه را تشکیل می‌دهند.

دست‌اندرکاران این مجله در مقدمه این شماره اعلام کردند که دو موضوع ویژه «توتالیتاریسم و محیط زیست» و «بوم گرایی و نقد بوم‌گرا در ادب معاصر» را در دستور کار خود قرار داده‌اند.


معرفی کتاب‌های محیط زیستی

Share