Share

تالاب بین‌المللی شادگان در آستانه نابودی قرار گرفته است. این تالاب در جنوب غربی ایران در شهر شادگان استان خوزستان قرار دارد. پس‌آب نیشکر هدایت‌شده به سمت تالاب شادگان به نخلستان‌ها نفوذ کرده و موجب آلودگی گسترده نخلستان‌ها و زمین‌های کشاورزی و مرگ‌ومیر دام‌ها شده است. حدود ۶۵ درصد اهالی شادگان کشاورزند و با خشک شدن نخلستان‌های این منطقه اشتغالشان را از دست می‌دهند.

Share