Share

هوای تهران به‌دلیل افزایش غلظت ریزگردها در آستانه شرایط ناسالم برای عموم قرار گرفت.

تهران در روز جمعه ۱۲ آبان ۱۳۹۶

تهران در روز جمعه ۱۲ آبان ۱۳۹۶

حسین شهبازی، مدیر واحد مدل‌سازی و پیش‌بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران کیفیت هوای ۲۴ ساعت گذشته تهران تا ساعت ۸ صبح جمعه ۱۲ آبان را با شاخص ۱۴۳ اعلام کرد که در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد. در ادامه روز نیز شاخص کیفیت هوا در پایتخت ۱۳۳ عنوان شد که این میزان نیز در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص آلودگی هوا، از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم، ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک محسوب می‌شود.

ریزگردها در تهران روز گذشته (پنج‌شنبه) پس از هشت روز متوالی آلودگی هوای وسایل نقلیه، افزایش یافت. شاخص هوا در روز گذشته ۲۸۸ بود.

شاخص کیفی هوا (AQI) یا شاخص آلودگی هوا (PSI) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا را تبدیل به یک عدد بدون واحد کرده و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

به سالمندان، بیماران قلبی و ریوی و مادران باردار توصیه می‌شود که در وضعیت «ناسالم» هوا در خانه‌های خود بمانند.

Share