Share

چندین اتحادیه و سازمان دفاع از حقوق کارگران ایران در حمایت از محمود صالحی، فعال کارگری بازداشت‌شده بیانیه‌ای صادر کردند.

در این بیانیه که شنبه ۲۰ آبان منتشر شد، تشکل‌های کارگری از بازداشت دوباره صالحی انتقاد کردند، خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط او شدند و دسترسی او به امکانات بهداشتی بهتر و انتقال او به بیمارستان مجهزتر را از مقام‌های قضائی ایران طلب کردند.

در این بیانیه از زنجیر زدن به پای این فعال کارگری روی تخت بیمارستان به سختی انتقاد شده و این کار روش «غیرانسانی و به‌جا مانده از سبعیت دوران بردگی» توصیف شده است.

محمود صالحی، دبیر سابق انجمن صنفی خبازان سقز، شنبه ششم آبان پس از پایان عمل دیالیز در بیمارستانی در سقز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و برای تحمل حکم محکومیت یک ساله به زندان سقز منتقل شد.

او اندکی بعد در زندان به دلیل وخامت حال به بیمارستان منتقل شد؛ اما عکس‌های انتشاریافته از صالحی، او را پا در زنجیر در بخش مراقبت‌های ویژه نشان می‌داد.

اتحادیه‌ها و تشکل‌هایی همچون «اتحادیه آزاد کارگران ایران»، «انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه»، «سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه» «سندیکای نقاشان البرز» و تعدادی تشکل حامی حقوق کارگران در بیانیه خود هشدار دادند که «تداوم چنین سیاست‌هایی، ما تشکل‌های مستقل کارگری و طبقه کارگر ایران را بیش از پیش به صحنه مبارزه علیه ستم و بی عدالتی خواهد کشاند.»


در همین زمینه

محمود صالحی در بیمارستان بستری شد

Share