Share

گذرگاه رفح بین غزه و مصر پس از یک دهه بار دیگر تحت کنترل حکومت خودگردان فلسطین قرار گرفت.

گذرگاه رفح

به گزارش خبرگزاری «رویترز»، گذرگاه رفح شنبه ۱۸ نوامبر / ۲۷ آبان بازگشایی و کنترل آن به فتح واگذار شد.

فتح پس از دستیابی به توافق با حماس کنترل این گذرگاه را در دست گرفته است. این دو گروه فلسطینی ۱۲ اکتبر / ۲۰ مهر از دستیابی به توافق با میانجیگری قاهره خبر دادند.

این گذرگاه پس از کنترل حماس بر غزه در ۲۰۰۷ و آغاز محاصره غزه از سوی اسرائیل یا بسته بود و یا به حالت نیمه باز درآمده بود.

مصر پیش از این هفته‌ای سه بار اجازه تردد از رفح را صادر می‌کرد. هنوز تغییر این سیاست اعلام رسمی نشده است.

این گذرگاه در حالی به فتح سپرده شده که یک روز پیش از بازگشایی آن یک مقام فلسطینی به وب‌سایت خبری «میدل ایست مانیتور» گفته بود عربستان و مصر از طریق اعمال محدودیت بر تردد از این گذرگاه خواهان اعمال فشار بر حکومت خودگردان هستند.

مصر ژانویه ۲۰۱۵ این گذرگاه را بست و بازگشایی آن را به کنترل گذرگاه از سوی حکومت خودگردان منوط کرد. از ژوئن همان سال بازگشایی رفح به صورت نیمه‌باز تردد برخی فلسطینیان غزه را ممکن کرده بود.

رفح تنها دروازه غزه به دنیای خارج به شمار می‌آید که در حال حاضر در کنترل اسرائیل نیست.

فلسطینیان امیدوارند که با بازگشایی این گذرگاه، اوضاع نابه‌سامان معیشتی و اقتصادی در نوار باریک غزه بهبود یابد.

سازمان ملل چندی پیش غزه را «غیرقابل زندگی» خوانده بود.


در همین زمینه

Share