Share

در بازار اصفهان میان مغازه‌های طلافروشی عصارخانه‌ای چهار‌صد ساله وجود دارد. این عصارخانه به «عصارخانه شاهی» معروف است.

عصارخانه به محلی گفته می‌شد که در آن دانه‌های مختلف را آرد و یا روغن‌کشی می‌کردند. «عصارخانه شاهی» اصفهان تا چند دهه پیش فعال بود اما به دلیل مقرون به صرفه نبودن با گذشت زمان غیر فعال می‌شود.

Share