Share

دو ماه پس از همه‌پرسی استقلال کردستان، دادگاه عالی قانون اساسی عراق، به‌عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی این کشور این همه‌پرسی را به‌شکل رسمی غیرقانونی اعلام کرد.

در همه‌پرسی استقلال کردستان، ۹۲ در صد از شرکت‌کنندگان به جدایی اقلیم کردستان از عراق رأی مثبت دادند ـ عکس از آرشیو

در همه‌پرسی استقلال کردستان، ۹۲ در صد از شرکت‌کنندگان به جدایی اقلیم کردستان از عراق رأی مثبت دادند ـ عکس از آرشیو

دادگاه عالی قانون اساسی عراق حکم خود را دوشنبه ۲۰ نوامبر / ۲۹ آبان صادر و نتایج همه‌پرسی را باطل کرد.

همه‌پرسی استقلال کردستان ۲۵ سپتامبر / ۳ مهر برگزار شد و ۹۲ در صد از شرکت‌کنندگان به جدایی اقلیم کردستان از عراق رأی مثبت دادند.

دادگاه عالی قانون اساسی عراق پیش از همه‌پرسی در روز ۱۸ سپتامبر / ۲۷  شهریور نیز حکم به توقف همه‌پرسی استقلال کردستان داده بود اما این همه‌پرسی برگزار شد.

شش روز قبل از آن نیز پارلمان عراق طرحی را به تصویب رساند که به موجب آن برگزاری همه‌پرسی استقلال در اقلیم کردستان غیرقانونی‌ شد.

دولت عراق روز دوشنبه پس از صدور حکم دادگاه عالی قانون اساسی عراق از این حکم استقبال کرد. دفتر نخست‌وزیری عراق در بیانیه‌ای ضمن تأیید حکم دادگاه از مردم خواست تا به قانون اساسی احترام بگذارند و اختلافات خود را در چارچوب قانون اساسی حل کنند.

دولت عراق پس از همه‌پرسی استقلال کردستان با نیروهای نظامی خود وارد عمل شد و مناطقی از شمال عراق، از جمله شهر کرکوک را از کنترل کردها خارج کرد.

Share