Share

منبع درآمد برخی از ساکنین جزیره هرمز تهیه پودر ماهی و فروش آن است. آنها برای تهیه پودر ماهی از ماهی‌های خوراکی و غیر‌خوراکی استفاده می‌کنند. پودر ماهی مصارفی چون خوراک دام و کود برای گیاهان و درختان دارد.
این شغل پرزحمت درآمد بسیار ناچیزی دارد و کسانی که مشغول به این کارند از بیماری‌های مختلف رنج می‌برند. تحمل بوی ناخوشایند یکی از مشکلات این شغل به شمار می‌آید.

Share