Share

یک رسوایی تازه: در بازی‌های کبدی قهرمانی زنان آسیا در گرگان، سرمربی تیم ملی دختران تایلند مرد بود. حراست تربیت بدنی بر سر او روسری کرد و سپس به او اجازه داد وارد سالن شود. تصاویری از شبکه‌های اجتماعی:

محمدرضا مقصودلو رییس فدراسیون کبدی صبح چهارشنبه ۸ آذر در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایسنا گفته است:

«مگر مربی تایلندی مقنعه سر دارد! یک عکاس به آن مرد تایلندی روسری می‌دهد تا به داخل سالن برود و سر کند و از او عکس بگیرد. این ماجرا شیطنت بود و با این کار می‌خواستند این بازی‌ها را زیر سؤال ببرند.»

خبرگزاری ایسنا اما گزارش می‌دهد که تماشاگران این رسوایی را تأیید کرده‌اند: حراست بر سر سر مربی مرد تیم دختران تایلند روسری کرد و بعد به او اجازه داد وارد سالن بشود.

کَبَدی یا زو یک بازی و ورزش است که در ایران و هند و پاکستان رواج دارد. سال ۱۳۸۱ برای نخستین بار مسابقات قهرمانی این بازی برای مردان در سطح آسیا برگزار شد.

این بازی در گیلان شیرین دودو، در آذربایجان شیرین زو و در خراسان، گلستان و مازندران و گلپایگان زو و در خوزستان بازی‌ اش تی تی و در سیستان کبدی نامیده می‌شود.

Share