Share

کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای به مناسبت روز مبارزه با سانسور (۱۳ آذر)، ضمن انتقاد از دولت حسن روحانی، خواهان برچیده شدن سانسور در هر شکل و لباسی شد.

در این بیانیه با اعتراض به ادامه سانسور پنهان و آشکار دولتی، آمده: «جامعه‌ ایران با عریان‌ترین، گسترده‌ترین و خشن‌ترین نوع سانسور روبروست. سانسوری با مضمون ایدئولوژیک – سیاسی که قانون و قدرت همه جانبه دولتی پشتوانه‌ حیات و اجرای آن است».

این نهاد با انتقاد از برخورد دولت حسن روحانی و عملکرد بخش سانسور کتاب وزارت ارشاد اسلامی نوشت که «در چند سال اخیر “اصلاحیه” های بخش سانسور کتاب وزارت ارشاد چنان درازدامن شده است که اغلب از کتاب فقط جسدی آش و لاش شده برجای می‌گذارد که گاه برای صاحب اثر نیز قابل شناسایی نیست و فقط باید بر آن زار زد».

به باور نویسندگان این بیانیه، رویکردهای «سرکوبگرانه» دولت در حوزه‌ها و عرصه‌های گوناگون از جمله کتاب، موسیقی و فیلم جاری است. این بیانیه به  طور ویژه به ممنوعیت صدای زنان اشاره کرده که باعث شده نیمی از جامعه از حق بدیهی‌شان محروم شوند.

کانون نویسندگان ایران بار دیگر با تأکید بر «آزادی بیان بی‌هیچ حصر و استثنا» خواهان برچیده شدن سانسور در هر شکل و لباس و به هر بهانه‌ای شد.


متن کامل بیانیه کانون نویسندگان به مناسبت روز مبارزه با سانسور

سیزده آذر روز مبارزه با سانسور

 

Share