Share

سخنگوی وزارت کشور ایران به گفته‌های فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ واکنش نشان داد و گفت نیروی انتظامی {برای انجام وظایف خود} از هیچ دستگاهی درخواست کمک نکرده است.

محمدرضا یزدی، فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران، روز یکشنبه ۱۹ آذر در جلسه شورای شهر تهران از راه افتادن گشت شهری سپاه خبر داده و گفته بود: «چرا باید جمع‌آوری اراذل و اوباش فقط به عهده نیروی انتظامی باشد؟»

سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور اما روز دوشنبه ۲۰ آذر ضمن تاکید بر برگزار نشدن جلسه هماهنگی سپاه با وزارت کشور یا نیروی انتظامی (چنانچه فرمانده سپاه تهران ادعا کرده است)، درباره چنین گشتی گفت: «نیروی انتظامی تهران بزرگ تاکنون از هیچ دستگاهی درخواست کمک یا مشارکت را برای مبارزه با این موضوع نداشته است.»

کارتون از اسد بیناخواهی

فرمانده سپاه تهران اما از برخورد بسیج و سپاه با «حدود ۲۳ نوع» آسیب اجتماعی خبر داده، در حالی که به گفته سامانی، متولی این موضوع مطابق قانون و مصوبات شورای اجتماعی کشور، نیروی انتظامی است، گرچه راهکارهای قانونی پیش بینی شده تا دستگاه‌هایی که وظیفه انجام برنامه‌های شورای اجتماعی کشور را در مورد مبارزه با آسیب‌های اجتماعی دارند، از همکاری و مشارکت سایر دستگاه‌ها استفاده کنند: «یکی از محورهای مهمی که در بحث آسیب‌های اجتماعی در دستور کار شورای اجتماعی کشور است، مبارزه با مفاسد اخلاقی است که ذیل این محور، برخورد با اراذل و اوباش و مبارزه با سرقت و مسائلی از این دست، دیده شده است.»

سخنگوی وزارت کشور همچنین گفته به دلیل حساسیت موضوع، جلسات شورای اجتماعی در حضور رهبری تشکیل شده است.

فرمانده سپاه تهران بزرگ اما گفته بود: «زلزله اعتیاد در تهران بیداد می‌کند. این سیاه نمایی نیست بلکه وجود یک معتاد در خانواده کیان آن خانواده را از هم می‌پاشد. اعتیاد، فقر، طلاق و سایر آسیب‌های اجتماعی زلزله‌هایی هستند که هر روز در تهران اتفاق می‌افتند و باعث خرابی خانه‌ها می‌شوند. چرا باید جمع‌آوری اراذل و اوباش فقط به عهده نیروی انتظامی باشد؟ باید نیروی انتظامی را در مواردی همچون جمع‌آوری اراذل و اوباش، سرقت و امثال آن کمک کنیم. ما در سپاه و بسیج این امر را کلید زده‌ایم.»

این گفته‌ها در حالی مطرح شده است که سخنگوی وزارت کشور با توجه به تاکید قانون برنامه ششم بر مبارزه با آسیب‌های اجتماعی، آن را از اولویت‌های اصلی وزارت کشور در دولت دوازدهم دانسته است.

به گفته سامانی، سازمان امور اجتماعی وظایف هر یک از دستگاه‌ها و اقداماتی را که باید انجام دهند برا ساس شاخص‌های قابل اندازه‌گیری ابلاغ کرده و ضمن رصد و بررسی مستمر، گزارش کار دستگاه‌ها نیز اخذ می‌شود.


  • در همین زمینه

سپاه تهران گشت ویژه تشکیل می‌دهد

Share