Share

طرح تثبیت ۱۰ هزار هکتار از شن‌زارهای خوزستان با استفاده از روش «مالچ‌ پاشی» آغاز شده است. این روش جهت مقابله با ریزگردهای داخلی به کار گرفته می‌شود. مالچ به معنای پوشش است و مالچ نفتی استفاده از مواد نفت مخصوص برای تثبیت شن‌های روان است.

از معایب «مالچ‌ پاشی» می‌توان به از بین رفتن جانوران و گیاهان، سرطان‌زایی، اتلاف آب، نفوذ ناپذیر شدن خاک اشاره کرد.

پروفسور پرویز کردوانی که به پدر علم کویرشناسی شهرت دارد حدود پنج سال پیش نظریه جدیدی برای مقابله با ریزگردها مطرح کرد.

پیشنهاد او «ریگ پاشی» به جای «مالچ پاشی» بود، نظریه‌ای که اگر چه پرویز کردوانی بر عملی بودن آن اصرار دارد اما مدیران هنوز هم به اجرایی کردن آن قانع نشده‌اند.

 

 

Share