Share

منابع خبری کارگری از ایران گزارش داده‌اند رضا شهابی، فعال کارگری، در زندان سکته کرده است. بر اساس خبرهای منتشر شده، در ملاقات روز چهارشنبه ۲۲ آذر شهابی با خانواده‌اش در زندان، نیمه چپ صورت او افتادگی داشته و زیر چشمش نیز فرو رفتگی خاصی دیده شده.

تجمعی در حمایت از رضا شهابی

خانواده رضا شهابی از قول او نقل کرده‌اند که به پزشک زندان مراجعه کرده و به او گفته شده سکته خفیف کرده است.

پزشکان متخصص پیش از این تشخیص داده بودند که رضا شهابی با توجه به مشکلات جسمی‌اش توان تحمل زندان را ندارد.

علاوه بر این به گفته خانواده و همبندی‌های او، «رضا بارها فشار خونش بالا بوده و در زندان خون دماغ شده است. سر دردهای شدید مکرر داشته است، اما مسولان زندان و دادستانی تهران به این موضوع توجه کافی نمی‌کنند و هر از گاهی با تاخیرهای بدون توجیه، او را برای معاینه به بیمارستان اعزام می‌کنند.»

در زندانی کردن دوباره رضا شهابی اما به تشخیص پزشک متخصص هم توجهی نشد و این موضوع باعث شده است که فعال کارگری زندانی، در زندان سکته کند. مساله‌ای که پیش از این نیز برای چند زندانی سیاسی اتفاق افتاده و منجر به مرگ آنان شده است. از جمله، شاهرخ زمانی، فعال کارگری که در زندان درگذشت: شاهرخ زمانی، فعال کارگری در زندان رجایی شهر درگذشت

بر اساس خبرهای منتشر شده درباره وضعیت و شرایط رضا شهابی، او حتی پس از سکته نیز برای معاینه و جلوگیری از تشدید بیماری به بیمارستان اعزام نشده است.

شرایط پیش آمده برای رضا شهابی در حالی است که سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه همواره تاکید کرده است محکومیت حبس رضا شهابی پایان یافته: «علاوه بر این پزشک متخصص تشخیص داده که شهابی از نظر جسمی توان تحمل کیفر ندارد و سکته او و نشانه‌های قابل مشاهده حال او نیز گویای درستی تشخیص پزشک متخصص برای آزاد کردن شهابی است.»

بر اساس اطلاعیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، ادامه زندان رضا شهابی می‌تواند تصمیم به حذف تدریجی این کارگر زندانی تلقی شود: «رضا شهابی بنا بر آنچه گفته شد باید فوری و بدون قید و شرط آزاد شود و سندیکا، نهادهای امنیتی و دادستانی تهران و مسئولان زندان را مسئول حفظ جان کارگر زندانی، رضا شهابی می‌داند.»


در همین زمینه

دو اطلاعیه در باره سکته رضا شهابی، کارگر زندانی

«رضا شهابی توان جسمی تحمل حبس را ندارد»

Share