Share

با نزدیک شدن پایان سال میلادی ۲۰۱۷ بنیاد جمعیت جهان که مقر آن در هانوفر آلمان است اعلام کرد که در یک سال گذشته ۸۳ میلیون نفر بر جمعیت جهان افزوده شده است.

در میان قاره‌های جهان بیشترین رشد جمعیت را آفریقا داشته است. ـ عکس از آرشیو

در میان قاره‌های جهان بیشترین رشد جمعیت را آفریقا داشته است. ـ عکس از آرشیو

بر اساس برآورد این بنیاد، جمعیت جهان در حال حاضر ۷.۵۹۱.۵۱۰.۰۰۰ است.

در میان قاره‌های جهان بیشترین رشد جمعیت را آفریقا داشته است. جمعیت این قاره بر اساس برآوردهای سازمان ملل تا سال ۲۰۵۰ میلادی تقریباً دو برابر می‌شود. از جمله عوامل آن این است که در کشورهای در حال توسعه از هر چهار زن یک نفر به وسایل پیشگیری از بارداری دسترسی ندارد، حتی اگر بخواهند از آن جلوگیری کنند.

بنیاد جمعیت جهان تأکید می‌کند که به‌منظور جلوگیری از بارداری ناخواسته، آموزش بهتر، ارائه پیشنهاد برای برنامه‌ریزی خانواده و حقوق برابر ضروری است.

Share