Share

مالباختگان موسسات مالی بار دیگر یکشنبه سوم دی‌ماه در عین حضور پرشمار پلیس ضدشورش و مأموران امنیتی دست به اعتراض زدند.

در روزهای گذشته معترضان در شبکه‌های اجتماعی مردم را به تظاهرات بزرگ مالباختگان کلیه موسسات مالی ایران به همراه معلمان و بازنشستگان کل کشور فراخواندند. در این فراخوان شعار اصلی «پول من کو؟» عنوان شده است؛ شعاری شبیه به شعار «رأی من کو؟»، شعار غالب اعتراضات مردمی پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸.

گفته شده بود مسیر این تظاهرات از میدان انقلاب تهران به مقصد بیت رهبری خواهد بود.

در سال‌های اخیر بارها سپرده‌گذاران مؤسسات مالی مختلف در ایران به‌دلیل نپرداختن سود و اصل پول‌شان از سوی این مؤسسات، دست به اعتراض زده‌اند.

پیش از این، اوایل خرداد ماه مجلس شورای اسلامی ضرب‌العجلی برای بانک مرکزی ایران تعیین کرده بود. اما آن مهلت به سر آمد و همچنان مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری باقی ماند.

این دو ویدئو از تظاهرات یکشنبه منتشر شده است:

Share