Share

ارامنه اصفهان صبح روز دوشنبه اول ژانویه،با انجام آیین عشای ربانی سال ۲۰۱۸ میلادی را آغاز کردند. این مراسم در کلیسای تاریخی وانک اصفهان برگزار شد.

Share