Share

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد که به زودی با تغییر سیاست‌های وزارت آموزش و پرورش نام این وزارت‌خانه هم تغییر می‌کند. «وزارت تربیت رسمی و عمومی» با استفاده از نهادهای ایدئولوژیک مانند بسیج دانشجویی و اتحادیه انجمن‌های اسلامی، به جای آنکه به آموزش دانش‌آموزان اهتمام کند، در جهت پرورش آنان بر اساس آموزه‌های مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی که در سند «تحول بنیادین آموزش و پرورش» درج شده اقدام می‌کند. اگر این طرح تحقق یاید، نام معلم هم به «مربی» فرومی‌کاهد.

گروهی از دانش‌آموزان در مدرسه‌ای در تهران (عکس: آرشیو)

علیرضا کاظمی معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش در گردهمایی مشترک شورای معاونین و مدیران کل ستادی و استانی که دوشنبه ۱۸ دی در تهران برگزار شد از تغییرات ژرف در وزارت آموزش و پرورش خبر داد:

«مطابق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش قرار است وزارت آموزش و پرورش از یک نهاد علمی و آموزشی صرف به یک نهاد فرهنگی و تربیتی تبدیل شود و به وزارت تربیت رسمی و عمومی تغییر نام دهد و بر اساس این تغییر نام، نگاه به رویکردهای آن، چه در آموزش و پرورش و چه در جامعه تغییر یابد.»

به گفته معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش با کمک نهادهای ایدئولوژیکی مانند بسیج دانشجویی و انحادیه انجمن‌های اسلام بخشی از ساعت‌های نظام تعلیم و تربیت را به آموزش‌های مربوط به «حیات طیبه» اختصاص می‌دهد. معلم هم به «مربی» تغییر نام می‌دهد.

بر اساس این طرح ایجاد «فضای تربیتی» به جای محیطی برای آموزش از مهم‌ترین تغییر سیاست‌های دولت در آموزش و پرورش ایران است.

روز گذشته دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش از ممنوعیت تدریس زبان انگلیسی در سطح آموزش ابتدایی خبر داده بود. رهبر جمهوری اسلامی پیش از این نسبت به «ترویج» آموزش زبان انگلیسی در آموزش و پرورش هشدار داده بود.

علی خامنه‌ای از منتقدان اصلی سند تحول آموزشی ۲۰۳۰ یونسکو نیز بود که برابری جنسیتی و فرصت‌های برابر آموزشی را از اهداف خود قرار داده است. حسن روحانی، رئیس‌جمهور اسلامی به دلیل این انتقادها این سند را از برنامه ملی آموزش کنار گذاشت.

بیشتر بخوانید:

تدریس زبان انگلیسی در مدارس ابتدایی ممنوع شد

Share