Share

زینب (سارا) اسکندری، پژوهشگر و شاعر

«نه» به سبز و بنفش

«نه» به شکلاتی و سیاه

 

«آری» به تو‌،‌ای بی‌رنگ،‌ای آزاد، «آزادی»

‌ای بهای سرو‌های سر بریده

‌ای حسرت شوریده دل‌های داغ دیده

 

گفتند: «از خون جوانان وطن لاله دمیده»

افسوس که «خود»، لاله کاشتند و چیدند

 

آری که «خود» لاله دریدند

آری همان‌ها، هرس کردند باغچه‌ها را

با ترومای سروهای یخ‌زده

و‌ نهال‌های زنده به گور شده

 

بگذار بتازند

اینجا، در صحن تاریخ، جلادترین جلادان، جلادی خواهند شد.

Share