Share

رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی می‌گوید ۱۷ نفر از «لیدر»های اصلی تجمعات اعتراضی اخیر چه در فضای مجازی و چه در سطح شهر را بازداشت کرده است. او گفته: «به هیچ عنوان از حقوق مردم کوتاه نیامده و با عوامل اصلی این اغتشاشات برخورد قاطع قانونی خواهیم داشت.»

اسدالله جعفری گفته در استان خراسان شمالی کمترین «مشکل» نسبت به سایر استان ها وجود داشته؛ با این حال، افرادی دستگیر شدند که از این تعداد آنهایی که اعمال مجرمانه موثری نداشتند و به گفته رییس کل دادگستری استان، «فریب خورده بودند»،  «با بیان تذکرات و ارشادات لازم»، تحویل خانواده‌های‌شان شدند.

حعفری گفته: «مطالبات به حق مردم باید از طرق قانونی پیگیری شود و مردم نگرانی‌ها و دغدغه‌های خود را به صورت قانونی به گوش مسئولین برسانند.»

این مقام قضایی استان خراسان شمالی، دلیل به وجودآمدن اعتراضات اخیر را فعالیت «معاندین نظام» دانسته که پس از شکست پروژه‌هایی مانند ایران هراسی، فضای مطالبه گری مردم را جهت ضربه زدن به نظام مناسب دیده‌اند و و با شیوه‌ها و ابزارهای مختلف به ویژه با استفاده از فضای مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای در مسیر مطالبه‌گری مردم انحراف ایجاد کرده‌اند.

اعتراضات سراسری احیر که از روز پنجشنبه هفتم دی ماه از مشهد و در اعتراض به گرانی شروع شد، به سرعت به حدود صد شهر ایران کشیده شد و در جریان آن، علاوه بر کشته شدن ۲۱ نفر در خیابان‌ها، بیش از سه هزار نفر هم بازداشت شدند. در این میان تاکنون کشته شدن سه نفر در بازداشت‌گاه‌ها هم گزارش شده است. معترضان علاوه بر طرح مطابات اقتصادی، علیه سران کشور هم شعارهای تندی داده‌اند و به ویژه خواهان کنار رفتن رهبر جمهوری اسلامی از قدرت شده‌اند.

مقامات جمهوری اسلامی این اعتراضات را به «دشمنان» نسبت داده‌اند و در این راستا علاوه بر سرکوب اعتراضات در خیابان‌ها، در اینترنت اختلال ایجاد کرده و شبکه تلگرام را هم بسته‌اند.

Share