Share

شامگاه گذشته تحصن درویشان مقابل زندان اوین ادامه داشت. سرانجام این تحصن و اعتراض مسالمت‌آمیز ثمر داد و ۴ درویش زندانی آزاد شدند. متحصنین و درویشانی که مقابل زندان اوین اجتماع کرده بودند از دوستان آزاد شده‌شان استقبال کردند.

درویشان آزاد شده در جمع دوستانشان

کسری نوری، محمد شریفی‌مقدم، محمدرضا درویشی و فائزه عبدی‌پور آزاد شدند.

کسری نوری و محمدرضا درویشی سه روز پیش به انفرادی زندان گوهردشت انتقال داده شده بودند که  از زندان رجایی‌شهر آزاد شدند.

محمد شریفی‌مقدم و فائزه عبدی‌پور نیز از زندان اوین آزاد شدند.

 بر شانه دوستان بعد از آزادی، مقابل اوین:

در کنار دوستان بعد از آزادی مقابل اوین:

بیشتر بخوانید:

حمله نیروهای امنیتی به تجمع درویشان در مقابل زندان اوین

 

Share