Share

وضعیت خدمات رفاهی و بهداشتی در زندان رجایی شهر همچنان نامناسب است و زندانیان سیاسی این زندان به شدت تحت فشارند.

زندان گوهردشت (رجایی‌شهر) کرج

یک منبع نزدیک به زندانیان رجایی شهر به زمانه گفته است که زندانیان سیاسی این زندان همچنان از داشتن سیستم گرمایشی و آب گرم و فروشگاه و هواخوری مناسب و خدمات درمانی و پزشکی محرومند. این در حالی است که چندین ماه از انتقال زندانیان به یک بند امنیتی که مجهز به سیستم شنود و دوربین‌های مدار بسته فراوان است، می‌گذرد.

این منبع همچنین گفته است که فروشگاه زندان به تازگی پتو را به اجناس فروشی خود اضافه کرده اما به دستور رییس زندان به زندانیان سیاسی پتو نمی‌فروشند. زندانیان به دلیل نبود سیستم گرمایشی و پتو و لباس مناسب در فصل سرما به پتو احتیاج دارند.

همچنین زندانیان سیاسی در اعتراض به عملکرد سیستم قضایی و زندان در قبال زندانیان سیاسی تحصن کرده‌اند و از دریافت غذای زندان خودداری می‌کنند.

وضعیت وخیم زندان رجایی شهر زندانیان بیمار را که نیاز فوری به خدمات درمانی دارند، در شرایط خطرناکی قرار داده است. آرش صادقی، رضا شهابی، سعید شیرزاد و مجید اسدی  از زندانیان این زندان هستند که از خدمات درمانی مناسب محروم‌اند.

Share