Share

اسماعیل بخشی نماینده کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه که روز دوشنبه ۲۵ دی طی یک سخنرانی در جمع کارگران از ادامه اعتصاب کارگران خبر داده بود، پس از ترک کارخانه توسط ضاربین نقابدار مورد حمله قرار گرفت. ضاربان پس از اجتماع مردم از محل گریختنند و اعتصاب در نیشکر هفت‌تپه امروز نیز ادامه دارد.

اسماعیل بخشی روز دوشنبه در جمع کارگران اعتصابی گفته بود مدیریت هفت تپه توانایی اداره این کارخانه را ندارد.

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه نوشته است اسماعیل بخشی در مسیر منزل خود در دزفول توسط افراد سوار بر دو اتومبیل پژو پارس و سمند سفید که صورت‌های خود را پوشانده بودند مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. ضاربان در پی تجمع مردم از محل گریخته‌اند.

به نوشته سندیکای نیشکر هفت‌تپه این نماینده کارگران از ناحیه کتف دچار آسیب شده اما وضع جسمی عمومی او خوب است.

کارگران هفت‌تپه امروز در تداوم اعتصابشان به ضرب و شتم اسماعیل بخشی اعتراض کردند.

اعتصاب اخیر در مجتمع نیشکر هفت‌تپه از روزهای گذشته بصورت پراکنده آغاز شد و روز دوشنبه ۲۵ دی تمام بخش‌ها را در بر گرفت.

کارگران برای پاسخگویی به مطالبات خود به مدیریت کارخانه تا روز جمعه ۲۹ دی مهلت داده‌اند.

کارگران نیشکر هفت‌تپه: «تا جمعه مهلت دارید، بعد از آن ما روی صندلی مدیریت می‌نشینیم»

اعتصاب گسترده کارگران نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به عهدشکنی مدیران

Share